About Rimeco

Rimeco Aktieselskab

Think globally, act locally

Our goal is that RIMECO will continue to be an innovative, reliable and flexible partner who always views supplier and consumer demands as a new challenge. This approach has allowed us to become a global market player and is one which we are committed to maintaining. More details…

  Rimeco is a BIR gold member
Today, BIR represents over 850 member companies from the private sector and 40 national associations in more than 70 countries. Together, these members form the largest international recycling federation.

Pressemeddelelse, den 29.10.2015: Aabenraa Havn har netop indgået aftale om at købe et havnenært areal

på ca. 155.000 m2 ved Ensted Havn. Som led i planen skal en del af Enstedværket rives ned, så arealet kan tages i brug fra 2017.

Aabenraa Havn ser forretningsperspektiver i udvidelsen ved Ensted.

”Vi betragter erhvervelsen af et større areal ved Ensted som et strategisk køb, der kan åbne for nye muligheder, som kan understøtte den gode udvikling, som Aabenraa Havn oplever. Det kan både være med til at fastholde havnens nuværende virksomheder, og det kan åbne for at tilbyde attraktive arealer til nye virksomheder”, siger Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.


Planerne om at opkøbe dele af arealet ved Ensted Havn indgår i Aabenraa Havns udviklingsplan som et initiativ på langt sigt. Havneudvidelsen i Ensted vil på længere sigt gøre det muligt at frigøre havnens bynære arealer til byudvikling.

Ud over Enstedværkets Blok 2 rummer arealet et mindre kajanlæg og en række erhvervsbygninger.

”Med udvidelsen vil Aabenraa Havn råde over store arealer og meget attraktive bygninger, der f.eks. er særdeles velegnede til bulkgods. På arealet er der desuden haller, der med 11 meters arbejdshøjde er velegnede til montage af høje emner. Havnens køb af arealet indeholder derfor et betydeligt potentiale”, udtaler Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.
Aabenraa Havns opkøb af arealet er blevet muligt, da den nuværende ejer, DONG Energy, besluttede at nedrive Enstedværkets Blok 2 som en følge af, at der ikke længere drives kraftværk på området. Da DONG Energy ikke fremadrettet har brug for den del af Enstedværket, blev et salg besluttet.
Aabenraa-virksomheden Rimeco Aktieselskab, der blev grundlag i 1888 og i dag ejes af Klaus Peter Riggelsen, køber arealet af DONG Energy med henblik på at rive Enstedværkets Blok 2 ned og retablere området til brug for havneaktivitet m.v., inden ejerskabet af arealet overtages af Aabenraa Havn. Rimeco beskæftiger sig bl.a. med nedrivning af større industrianlæg, ligesom virksomheden international handler med jern- og stålskrot.
Klaus Peter Riggelsen, direktør for Rimeco, siger:
”Rimeco har igennem mange år beskæftiget sig med netop sådanne opgaver. Vi har udført store nedbrydningsopgaver på Vestkraft i Esbjerg og på Thule Basen i Grønland. Når en så stor og spændende opgave ligger lige uden for vore vinduer, så var det oplagt for os at indgå et samarbejde med DONGEnergy og Aabenraa Havn om at hjælpe med at bringe parterne sammen ved at påtage os nedbrydningsopgaven”.
Nedbrydningsopgaven forventes at vare cirka 15måneder, men vejrlig kan påvirke nedbrydningen.

Borgmester Thomas Andresen glæder sig over købet:
”Det er en god nyhed for Aabenraa Kommune, at havnen allerede fra 2017 kan komme i gang med at realisere planerne om at udvikle havneaktiviteterne ved Ensted Havn. Med sin størrelse og fordelagtige placering tæt på motorvejen og Tyskland har havnen stort potentiale for at tiltrække nye virksomheder, der kan skabe flere arbejdspladser i kommunen”.
Byrådet blev informeret om Aabenraa Havns udviklingsplaner under et lukket punkt på byrådsmødet 7. oktober.
"Vi er glade for, at det er lykkedes at finde en ny ejer af arealet. Vi har konstateret, at Enstedværkets Blok 2 ikke kommer i brug igen, og derfor giver det god mening for alle parter at fjerne den og frigøre arealerne til andre anvendelsesmuligheder," siger Peter Thomsen, Vice President i DONG Energy.

Yderligere oplysninger hos følgende:
Aabenraa Havn:
Bestyrelsesformand Erwin Andresen, Mobilnummer: 40 31 64 18
Havnedirektør Henrik Thykjær, Mobilnummer: 21 29 47 90
Aabenraa Kommune:
Borgmester Thomas Andresen, Mobilnummer 40 15 45 50
DONG Energy:
Presserådgiver Carsten Birkeland Kjær, Mobilnummer: 99 55 77 65
Rimeco Aktieselskab:
Direktør Klaus Peter Riggelsen, Mobilnummer 40 11 28 82
----------------------------
Henrik Thykjær
Havnedirektør
Mobil: +45 2129 4790
Aabenraa Havn
Mellemvej 25
DK-6200 Aabenraa
+45 74 62 25 14
www.aabenraaport.dk