Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Gensidig respekt og et tillidsfuldt samarbejde

Partnerskab er en form for samarbejde, hvor de involverede parter aftaler fælles mål og etablerer en åben og ærlig kommunikation.

Partnerskab er baseret på gensidig respekt og tillidsfuldt samarbejde, som skal minimere risikoen for konflikt. Parternes specielle interesser omfatter det fælles mål og iværksættelse af opgaven på den bedste, hurtigste og billigste måde.

Når det ønskes af klienten eller kunden, tilbyder RIMECO dets partnerskabkoncept, som dækker:

  • Udvikling af nye forretnings områder
  • Nedrivning, materiale, udvikling af forsynings kæder
  • Langtids samarbejde med producenter og stålvalseværker
  • Sidstnævnte kaldes framework aftaler baseret på principperne for partnerskab. 

Partnerskab
Et stigende antal projekter bliver effektueret på partnerskab kontrakter, hvilket indebærer at klienten, rådgiver og kontrahenten samarbejder tæt omkring planlægning og effektueringen af projektet.

Vores ekspertise befinder sig på et avanceret internationalt niveau. Allerede fra begyndelsen kan vi kan bidrage omkring planlægningsfasen og vor yderst erfarne medarbejdere administrerer og implementerer projekterne. 

Framework aftaler baseret på partnerskab princippet. 
Rimeco tilbyder framework aftaler baseret på partnerskab princippet, med respekt for langtids kontrakter og samarbejde.

Sammen med kunden, prioriterer og konstaterer vi behovet i det geografiske område samt aftalens finansielle framework. En langtids framework aftale baseret på partnerskab principperne sikrer:

  • Optimal fornyelse
  • Fornuftig  langtidsplanlægning