RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Lad RIMECO stå for dit næste projekt

Ved nedrivning sikrer vi, at opgaven udføres iht. gældende lov og at opgaven foregår i overensstemmelse med

 • hensyn til de aktiviteter, der foregår på stedet
 • maksimal støjdæmpning
 • at unødige driftsforstyrrelser undgås
 • at nedbrydningen foregår på et specielt afsikret område
 • at alle sikkerhedskrav og miljølovgivningen overholdes

RIMECO fungerer som konsulenter på planlægning, sagsbehandling, projektering og udførelse af alle større nedbrydningsopgaver.
Vore kompetencer og erfaring er din garanti for et sikkert og velgennemført projektforløb. Vi påskønner, at du oplever en positiv forskel ved at arbejde sammen med RIMECO A/S.

Vi opererer og tilbyder vores ekspertise indenfor:

 • Forsikringsopgaver & skader samt vurderingsopgaver
 • Industriopgaver, herunder vejledning, logistik, demontering, mobilisering
 • Anlægsopgaver, herunder bortskaffelse af processanlæg, equipment, beton og lign.
 • Saneringsopgaver, herunder asbest, pcb, olier, forurenent ord etc.
 • Forurenent jord, herunder jordhotel i Aabenraa
 • Skibsophug af skibe og offshore enheder, herunder projektplanlægning, miljø samt sikerheds koordinering
 • Projektering

RIMECO A/S sikrer, at kunden får den bedst mulige pris for genvindingen.

 • Vi er 100% uafhængige og familieejet
 • Vi er direkte leverandører til slutbrugere samt deponi, hvilket sikrer ingen fordyrende mellemled.
 • Minimalt spild - tæt på 100 pct. genanvendelse af materialerne

Hvad kan vi gøre for dig?

Ring til os og få løst din næste opgave!


 

RIMECO A/S
- Tradition og erfaring går hånd i hånd

RIMECO A/S har eksisteret siden 1888. I generationer har vores virksomhed og familien Riggelsen været en aktiv del af genvindingsindustrien i såvel ind- som udland.

Erfaring og kontinuitet

 • kvalitet og etik
 • kompetence og professionalisme
 • troværdighed og effektivitet
 • ansvar og sikkerhed
 • værdiskabelse og præcision

er nøglebegreber og afgørende hos RIMECO’s selvforståelse og virksomhedskultur. RIMECO’S erfaring og udvikling spænder over mere end 128 år og 5 generationer.

Vi søger stadig nye teknologiske fremskridt indenfor oparbejdning for at sikre fortsat udvikling for de fremtidige generationer.

Projekterfaring

Vi har erfaring med alle typer nedbrydningsopgaver gør os til en naturlig og oplagt samarbejdspartner og rådgiver på mange projekter i ind- og udland. Vi er klar med hele paletten af rådgivning og services og sikrer, at dit projekt udføres efter dine ønsker og behov - og naturligvis det vi aftaler.

Vores motto er "Adopt, Adapt & Improve" hvor vi har kunden som en aktiv samarbejdspartner i fokus. Vi opererer ud fra den filosofi, at sammen når vi et skridt længere i den rigtige retning.

Hos RIMECO lytter vi til kunderne behov og søger fælles løsninger samt hjælper dig igennem alle projektets faser for at sikre det bedst mulige resultat. Vi vil vise dig forskellen i både samarbejdet og håndteringen af projektet.

Referencer

Produktionsanlæg

 • Raffinaderi, Exxon, Tyskland

Kraftværker/Varmeværker

 • Enstedværket, Aabenraa
 • Esbjergværket, Esbjerg
 • Kedelanlæg, H.C. Ørstedværket, København

Tankanlæg

 • Tankanlæg, Carlsberg, København
 • Olietanke, Aabenraa

 

Hvorfor genvinde?

Skrot er en værdifuld råvare

Jordens ressourcer er begrænsede og skrot er en eftertragtet råvare. I dag er næsten halvdelen af verdens stålproduktion baseret på genvundet jern og 60 % af det rustfrie stål kommer fra genvinding. Følg markedet og prisudviklingen via vores nyhedsbrev.

Genvinding sparer miljøet for CO2

Det er mere energikrævende at fremstille metaller fra bunden, end at omsmelte dem. Genvinder man f.eks. aluminium fra skrot, sparer man 95 % af energien i forhold til oparbejdning fra malm
- godt for CO2 regnskabet og rigtig godt for miljøet.

Kontakt os

Lad os beregne, hvad genvinding kan betyde for din virksomhed og for miljøet. Ring til os på:
74 62 03 00.

Kvalitetscertifikater

RIMECO A/S er iso certiceret og medlem af forskellige internationale foreninger indenfor genvinding.