Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Skabelsen af et internationalt genvindings selskab

I mere end 124 år har RIMECO haft en solid position i genvindings industrien og vedbliver at være et af de største genvindingsfirmaer i Danmark. Kombinationen af vor historiske erfaring og nuværende aktiviteter i firmaet gør det til en stærk spiller i den fremtidige internationale genvindings forretning.

Oprindelse
RIMECO kan spores tilbage til 1888, da Riggelsen familien grundlagde en handels- og genvindings forretning. Navnet RIMECO blev skabt i juli 1988 da vor indenlandske del af forretningen blev solgt.

Ekspansion
Efter Peter Fr. Riggelsens (1884-1951) død i 1951, blev virksomheden omdannet til et aktieselskab P. Riggelsen A/S, somvar ejet af hans to sønner Hans Mathias Riggelsen (1923-1977) and Peter Riggelsen senior (1927-2005). H.M. Riggelsen ledede Tønder afdelingen og fra 1951 ledede Peter Riggelsen senior Aabenraa afdelingen.

Internationalisering

  • I 1975 kom Peter Riggelsen (1951 - ), søn af Peter Riggelsen senior, og 4. generation i familiefirmaet, ind i firmaet. Han startede den intenationale periode i familiefirmaet.
  • Da vores indenlandske aktiviteter blev solgt i juli 1988, kom der fokus på udviklingen af de internationale handelsaktiviteter, hvilket i dag har givet os en solid fundering i Skandinavien, de Baltiske lande samt Rusland.
  • I juli 2005 blev en del af virksomheden solgt til den tyske virksomhedsgruppe ELG Haniel, som blev hovedaktionær i 2011.
  • I juli 2012, blev Klaus Peter Riggelsen, 5. generation (1976 - ) hovedaktionær og ejer af RIMECO, efter gensidig aftale med ELG Haniel.
  • Fremtiden for udviklingen af RIMECO ligger fast.