Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Socialt ansvar 

RIMECO har ikke en nedskrevet politik om socialt ansvar. Fundamentalt mener virksomheden, at fri og fair konkurrence, både for selve virksomheden, og for de markeder hvorpå vi opererer, giver de bedste muligheder for personlig, finansiel og økonomisk udvikling.

RIMECO er underlagt Dansk lovgivning. Derfor opererer virksomheden også uden for Danmarks grænser efter regler i FNs Global Compact. Dette indebærer følgende:

Menneskerettigheder
Virksomheden understøtter og respekterer de internationalt deklarerede menneskerettigheder og søger at undgå overtrædelser heraf.

Rettigheder for de ansatte
Virksomheden understøtter frit fagforeningsvalg og bifalder retten til kollektive aftaler. Viorksomheden understøtter eliminering af tvangsarbejde, børnearbejde samt diskriminering på grund af køn, alder, nationalitet, social baggrund, politisk overbevisning eller seksuel orientering.

Miljø
Virksomheden har aktivt forpligtiget sig til at overholde al lokal lovgivning samt givne miljøstandarder. De anvendte teknologier understøtter dette. Virksomhedens primære forretningsområde er en aktiv måde at vise miljøansvarlighed på. Genvinding sparer energi og giver mindre CO2-udledning.

Korruption
Virksomheden er imod alle former for korruption inklusiv afpresning og bestikkelse. Siden 1. juli 2012 har virksomheden forpligtiget sig selv til en kontinuerlig og jævnlig kontrol af samarbejdspartnerne. Nye samarbejdspartnere bliver kontrolleret, før samarbejde indledes. Kontrollen bliver udført i henhold til EUs sanktionsliste.