Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

RIMECO A/S udvider per 1 maj 2017 med en ny plads på Malmø havn. Vi ser gode muligheder

på Malmø Havn på grund af beliggenheden og fleksibiliteten med skib, bane og lastbil, fra Malmø kan vi levere til flere internationale kunder, eksempelvis stålværker, siger Klaus Peter Riggelsen via en pressemeddelelse.

Rimeco opkøber skrot i både Danmark, Rusland, Baltikum, Skandinavien og Tyskland og sælger videre til primært europæiske kunder. Skrot handles på et globalt marked, hvor skrotprisen eksempelvis kan påvirkes af produktionen i Kina af halvfabrikata til stål.

- Det er planen, at omkring 40.000 tons jernskrot om året håndteres i Malmø; det svarer til cirka 10 pct. af den samlede volumen hos Rimeco, forklarer Klaus Peter Riggelsen.