Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Fabriks og industriel oprydning i Skandinavien
RIMECO tilbyder service inden for industriel oprydning, fabriksoprydning og bortrydning af forældede fabriksanlæg og maskineri. Vi samarbejder med oprydnings firmaer og tilbyder en vidtspændende oprydnings- og genbrugsløsning, hvor vi stiller den nødvendige arbejdskraft til rådighed, løfteudstyr, procesudstyr og transport.

Omfattende erfaring kombineret med en bred vifte af løsninger
Vores erfaring spænder fra mindre handelsområder til større lageropbevaring, avancerede produktions faciliteter og kompleks infrastruktur.

Vi betaler konkurrencedygtige priser  for jern-  og ikke jernholdigt metal skrot
RIMECO betaler konkurrencedygtige priser for genvindingsmateriale og arbejder med en høj miljø standard. Vores avancerede genvindingsfaciliteter sikrer, at en stor del bliver udvundet og genbrugt, hvilket minimerer affald på lossepladser. Vi har bevilling til at håndtere og behandle miljø- samt ikke miljøfarligt affald.

Vore demonteringspartnere er opmærksomme på helbreds-, sikkerheds- og miljøfølsomhed og tilbyder metoderapporter, udfører fuld risikovurdering ved hver opgave. Vi respekterer vore kunders behov og vi efterlader området i ren og opryddet tilstand. Fuld dokumentation af arbejdet  bliver leveret.