Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Vigtigheden af genvinding
Materialeforbrug er i teorien cyklisk - en bestandig bevægelse. Primære materialer kommer fra miner eller bliver høstet og produkter bliver fremstillet, som med tiden bliver overflødig og derfor bliver genindvundet, hvor de herefter indgår i produktionsprocessen.

Uden genvinding bliver cyklusen en serie uafhængige aktiviteter uden logisk sammenhæng. Nyttige materialer bliver til potentielle farer i stedet for at blive tilbageholdt som en ressource.

Genvinding medvirker til et bedre miljø

Genvinding dækker 40% af det globale råmateriale behov
Genvindings industrien er blevet en integreret del af et moderne samfund som ikke kun skyldes sociale og økonomiske påvirkninger, men den spiller også en vital rolle for fremtiden for vor planet. Anvendelse af genbrugsmaterialer betyder at vi bruger færre naturlige resourcer samtidig med,at der anvendes betydeligt mindre energi, når man sammenligner med produktion, hvor produktionsprocesserne anvender nye materialer.
Sekundær produktion genererer mindre forurening end primær produktion.

Når der produceres stål med genbrugsmaterialer reducerer det luftforureningen med 86%.

Energi Besparelse

 

CO2 Besparelse*

 

Aluminium

> 95%

Aluminium

> 92%

Copper

> 85%

Copper

> 65%

Plastic

> 80%

Ferrous

> 58%

Paper

> 65%

Paper

> 18%

Steel

> 74%

Nickel

> 90%

Zinc

> 60%

Zinc

> 76%

Lead

> 65%

Lead

> 99%

   

Tin

> 99%

*Kilde: BIR Study on the Environmental Benefits of Recycling, 2009

 

 

Genindvinding af stål, som det sker hos RIMECO, sparer værdifuld energi og naturlige ressourcer.
Undersøgelser viser, at for hvert eneste ton genvindings stål spares 1.133 kg jernmalm, 630 kg kul og 55 kg of limsten Når man sammenligner produktion hvor man anvender ikke genindvundne råmaterialer, sparer genvinding af stål nok årlig energi til at forsyne en femtedel af alle husholdninger.

Undersøgelser viser også at genvinding reducerer efterspørgslen af den knappe vedvarende energi. Foreksempel kræver det 40 til 50 træer at bygge et hjem på 225 kvadratmeter. Hvis der anvendes stål fremfor træ, kan det samme hus bygges med et energi forbrug svarende til 6 skrotbiler.

Men nogle affaldsmaterialer indeholder farlige stoffer. Disse skal behandles tilsvarende forsigtigt. RIMECO anvender de højeste standarder for at beskytte miljøet.