Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Vor service overfor fremstillingsindustrien inkluderer hurtig, effektiv samt pålidelig afhentning
RIMECO tilbyder en bred skala af afhentningsmuligheder per skibscontainer samt forskellige lastvogn typer som er individuelt ønsket og påkrævet.

For at imødekomme Deres forpligtelser som “duty of care” og for at kunne foretage opsporing og revision, anvender RIMECO en omfattende Duty of Care  pakke som indeholder de relevante steder og licenser for affaldshåndtering. Vores og vore partners brovægt-dokumentation er transparent og vores månedlige afrapportering er præcis og akkurat.

Skulle Deres produktionsprocesser skabe specielt store metal affaldsmængder, tilbyder RIMECO også affaldshåndtering på stedet og vi overtager ansvaret for håndtering, opbevaring, logistik, hvor vi rapporterer omkring genvindingsprocessen.

Hvis De planlægger at tage en af Deres fabrikker eller produktionsfaciliteter ud af drift, har RIMECO erfaring hermed og tilbyder afinstallering, oprydning, transport og genvinding fra fabrikker og maskineri. Vi håndterer også  voluminøse og emner i overstørrelse.