Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

  RIMECO er BIR Gold Member
BIR repræsenterer 850 medlemsfirmaer fra den private sektor og 40 nationale organisationer i mere end 70 lande. BIR er hermed den største internationale sammenslutning af genbrugsvirksomheder.

Sammen med partnere indenfor nedbrydning og forarbejdere tilbyder RIMECO et bredt spektrum indenfor nedbrydning og genvinding af nedbrydningsmaterialer iflg. internationale standarder.

Vor ambition er at raffinere skrot ved at bruge effektive metoder og producere et råmateriale af den højeste kvalitet, som fuldtud kan bruges af slutforbrugeren. Vi lægger stor omhu i at sikre, at al forurening og fremmedlegemer i skrottet er bortskaffet, specielt radioaktivt materiale.

Alt materiale, som forlader vor terminal er blevet dobbelt-kontrolleret for radioaktivitet (både ved indgang til og ved udgang fra skrotpladsen). Desuden bliver materialet løbende kontrolleret med håndholdte radioaktivitetsmålere samt detektorer på vore maskiner.