Om Rimeco

Rimeco Aktieselskab
Tænk globalt og handel lokalt

Vort mål er, at RIMECO skal fortsætte med at være en innovativ, troværdig og fleksible partner, som altid ser både kunde- og leverandørønsker som en ny udfordring og mulighed. Denne tilgang har gjort os til en global spiller. Læs mere…

NEWS

Rimeco - Steel ex stock Klik her for at se en komplet liste. Læs mere…
Rimeco Products

Produkter

Ved oplagring på betonoverflader og delvist i lukkede lagerhaller undgår risikoen for at sammenblande produkter. Desuden bliver alle vore produkter kontrolleret for radioaktivitet.

Vore produkter er stålskrot, rustfrit stålskrot, legeringer, metaller og nye stålprodukter.

Læs mere…

Attention / Advarsel